• Dansk partner til SIOR: Society of Industrial and Office Realtors (USA)

  • +45 70 300 555 Strandboulevarden 58 · 2100 København Ø · Danmark

Your search results

Hvidvaskloven

DAL Erhvervsmægler (CVR 32504159) er omfattet af Hvidvaskloven jf. Lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 2021.

Hvidvaskloven er en forebyggende foranstaltning mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, og er internationalt gældende.

DAL Erhvervsmægler er i henhold til Hvidvaskloven pålagt en række pligter med det formål at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. De pligter omfatter blandt andet, at vi skal indhente legitimation på alle opdragsgivere, købere og lejere, herunder på almindelige forbrugere, samt på ejere og købere af selskaber mm., som er part i en sag om formidling af fast ejendom (salg og udlejning).

Vi er derfor forpligtet til at kræve, at alle vores kunder legitimerer sig ved indledning af et kundeforhold. Loven pålægger os at opbevare legitimationen på aktuelle kundeforhold og at slette legitimationen 5 år efter kundeforholdets afslutning.

Ved mistanke om hvidvask af penge og/eller mistanke om, at en transaktion har tilknytning til finansiering af terrorisme, skal vi indberette mistanken til Hvidvasksekretariatet under Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

DAL Erhvervsmægler modtager ikke kontante beløb i forbindelse med en ejendomshandel, hverken på salgsopdrag eller udlejningssager.

Link til hvidvaskloven
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1062

/ Opdateret 1. september 2021

Compare Listings