• Dansk partner til SIOR: Society of Industrial and Office Realtors (USA)

 • +45 70 300 555 Strandboulevarden 58 · 2100 København Ø · Danmark

Your search results

Persondatapolitik

DAL Erhvervsmægler (CVR 32504159) informerer hér om vores persondatapolitik.

Som andre virksomheder i EU er DAL Erhvervsmægler underlagt Databeskyttelsesforordningen af 27. april 2016 (GDPR), der sammenholdt med den danske databeskyttelseslovgivning indeholder retningslinjer for vores håndtering af persondata.

Erhvervsmæglerfirmaet DAL Erhvervsmægler (CVR 32504159) tager ansvaret for dit privatliv alvorligt, og vi forpligter os til at beskytte dine personlige oplysninger. Vi har derfor udarbejdet denne persondatapolitik.

Hvilke personoplysninger indsamler DAL Erhvervsmægler?

DAL Erhvervsmægler indsamler og behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder f.eks. navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og det kan også være nødvendigt for os at indsamle personfølsomme oplysninger om dig, herunder CPR nr. af hensyn til overholdelse af reglerne om hvidvask. Vi indsamler desuden personrelaterede ejendomsoplysninger og -dokumenter i forbindelse vores arbejde.

Vi bestræber os på, at vi alene indsamler og behandler personoplysninger, der er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til et lovligt fastsat formål.

Hvordan indsamles dine personoplysninger?

Dine personoplysninger indsamles typisk ved, at du selv giver os oplysningerne, eller ved at vi modtager dem fra andre i forbindelse med en ejendomshandel, hvor du f.eks. er lejer i en ejendom.

Indsamlingen sker således udelukkende i henhold til en kontrakt, et samtykke, en retslig forpligtelse eller grundet andre legitime interesser.

Til hvilke formål behandler DAL Erhvervsmægler dine personoplysninger?

DAL Erhvervsmægler behandler dine almindelige personoplysninger til et eller flere af følgende formål:

 • Salgs- og lejeformidling
 • Vurdering uden formidling
 • Køberkartotek
 • Skriftlig korrespondance
 • Markedsføring
 • Personaleadministration

DAL Erhvervsmægler behandler dine følsomme personoplysninger til følgende formål:

 • Der registreres ikke følsomme personoplysninger, dog registreres CPR nr. i forbindelse med overholdelse af reglerne om hvidvask.

På hvilket retsgrundlag behandles dine personoplysninger?

Personoplysninger indsamlet og behandlet til brug for ovenstående formål, sker enten

 1. på grundlag af et samtykke jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra a) eller art. 9, stk. 2, litra a.
 2. som følge af, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra b.
 3. som følge af, at DAL Erhvervsmægler er retligt forpligtet hertil, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra c.
 4. fordi det er nødvendigt for, at DAL Erhvervsmægler kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen art. 6, stk. 1, litra f.

Der indsamles alene personoplysninger, der er nødvendige for, at DAL Erhvervsmægler kan opfylde sine forpligtelser overfor dig. Hvis du ikke giver de påkrævede oplysninger, vil det således ikke være muligt for DAL Erhvervsmægler at tilbyde den ønskede service.

Dataansvarlig

DAL Erhvervsmægler er ejer af-, udgiver af- og dataansvarlig for hjemmesiden www.dal.dk.

Hvem videregiver DAL Erhvervsmægler personoplysninger til?

DAL Erhvervsmægler videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, medmindre det er til brug for opfyldelse af en kontraktretlig forpligtelse overfor dig, eller hvis DAL Erhvervsmægler er retligt forpligtet hertil. Typisk vil videregivelse ske til samarbejdspartnere, revisionsfirmaer og advokatfirmaer samt i forbindelse med opfyldelse af lejelovens regler om tilbudspligt ved handel med beboelsesejendomme.

DAL Erhvervsmægler benytter sig af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af DAL Erhvervsmægler. Alle disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender alene databehandlere med hjemsted i EU/EØS.

Periode for opbevaring

Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og DAL Erhvervsmægler sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Jobansøgere

Hvis du opfordret eller uopfordret søger en stilling hos os, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til stillingen. Vi behandler de oplysninger, du giver os, herunder navn, kontaktinfo, fødselsdato, arbejds- og uddannelsesmæssige forhold, referencer mv.

Vi behandler dine oplysninger af hensyn til vores legitime interesse i at finde potentielle kandidater til vores jobstillinger jf. databeskyttelsesforordningen artikel6, stk. 1, litra f. Vi kan også, hvor vi vurderer, at vores interesse i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser i, at de ikke behandles, indsamle oplysninger fra sociale medier (LinkedIn.com) offentliggjort af dig selv.

Oplysninger relateret til din ansøgning slettes straks efter, at endelige interviews og den rette kandidat til en stilling er blevet fundet. Hvis vi ønsker at opbevare dine oplysninger udover rekrutteringsperioden, så indhenter vi dit skriftlige samtykke hertil.

Sikkerhed

Vi har tekniske og organisatoriske sikkerhedsprocedurer på plads for at beskytte vores data mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

Persondata opbevares ukrypteret i databaser, der er sikret mod uautoriseret adgang ved hjælp af bruger-ID og password, samt beskyttet bag firewall og antivirus-beskyttelse. Medarbejdere, som har arbejdsrelateret behov for adgang til persondata, har modtaget undervisning og instruktion i behandlinger heraf (awareness-træning) for at øge fokus og opmærksomhed på korrekt og fortrolig håndtering.

Ret til indsigt og berigtigelse

Hos DAL Erhvervsmægler har du altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Derudover har du ret til at få opdateret, slettet eller blokeret oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Dette kan ske ved, at du skriver til os på mail: persondata@dal.dk.

Ret til at gøre indsigelse

Hvis dine personoplysninger behandles for, at DAL Erhvervsmægler kan forfølge en nødvendig og legitim interesse, eller hvis dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring, har du desuden ret til at gøre indsigelse mod behandling, hvorefter DAL Erhvervsmægler ikke længere vil behandle dine personoplysninger til markedsføringsmæssige aktiviteter. Dette kan ske ved, at du skriver til os på mail: persondata@dal.dk.

Samtykke

I tilfælde af, at DAL Erhvervsmægler behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid skriver til os på mail: persondata@dal.dk, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter DAL Erhvervsmægler ikke længere vil behandle dine personoplysninger.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du tilbagetrækker et samtykke, vil DAL Erhvervsmægler ikke længere have mulighed for at udøve sine forpligtelser overfor dig.

Klage

Klage vedr. behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35,2500 Valby, tlf. 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Anden generel vejledning og information kan findes på www.datatilsynet.dk.

Kontakt

Har du spørgsmål til vores behandling af dine personlige oplysninger eller denne persondatapolitik, er du velkommen til at kontakte os på følgende:

DAL Erhvervsmægler | SIOR
Strandboulevarden 58
2100 København Ø

CVR 32504159
Tlf. +45 70 300 555
info@dal.dk
www.dal.dk

Vi tilstræber at opfylde en høj standard, og vores politikker samt procedurer kan løbende blive revideret og derfor vil der kunne forekomme ændringer til denne persondatapolitik.

Link til databeskyttelsesforordningen
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/502

/ Opdateret 1. september 2021

Compare Listings